ที่เก็บสำหรับ 'เครือข่ายสังคม'

Facebook บนมือถือและคอนโซล

ผู้อำนวยการกองมือถือของ Facebook เปิดเผยในโลกโนเกียล่าสุดที่ บริษัท ของเขาจะมี Facebook Connect สำหรับมือถือ คู่ที่มีการรวมเข้าไปในคอนโซล Xbox นี้จะทำอยู่แล้วโดยปลายปีทำให้ Facebook เทียม Microsoft แล้ว [... ]

  • ล่าม

  • บล็อก

  • แท็ก

  • หมวดหมู่

  • RSS สมัครสมาชิกโดย RSS

  • บล็อกปรับปรุงการเชื่อมโยง